Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 พ.ย. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศแขวงทางหลวงนครนายก เรื่อง ประกาศปิดการจราจรเพื่อยกติดตั้งคานสะพานลอยคนเดินข้าม
19 พ.ย. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสารคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทงพุทธศักราช 2564 ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย
29 ต.ค. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
28 ต.ค. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ. 2564
20 ต.ค. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนในรับการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มผ่านช่องทาง Line Official Account ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 หรือลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 18 - 20 และวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564
19 ต.ค. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 และการรับลงทะเบียนเบื้ยความความพิการ ประจำปี พ.ศ.2565
18 ต.ค. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ แผนการตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสนั่นนรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
14 ต.ค. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ ฉบับที่ 9 ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564
08 ต.ค. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ กฏบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 ก.ย. 2564 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุดีเปรสชั่น "เตี้ยนหมู่"

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th