Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่ และการบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองการเจ้าหน้าที่
KM เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศเทศบาล
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ความรู้จากการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ข่าวสารสนั่นรักษ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก.อบจ.
มติ ก.เทศบาล
มติ ก.อบต.
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
เรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ
แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนทุจริต
คู่มือประชาชน
สำนักปลัดเทศบาล
กองการศึกษา
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการดำเนินงาน และ รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท (LPA)
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
สถิติการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือบริการประชาชน
ข่าวสารสนั่นรักษ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

12 ม.ค. 2565
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ การขอปิดให้บริการงานทะเบียน งานทะเบียนทั่วไป และงานบัตรประจำตัวประชาชน ในวันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565

03 ธ.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ แจ้งเพิ่มวันทำการปิดจุดกลับรถบริเวณเกาะกลางเพื่อทำการปูผิวเเอสฟัลท์ติก บริเวณเกาะกลาง ที่ กม 17+580+ กม 17-620 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564

23 พ.ย. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ แจ้งประกาศดับกระแสไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564 ในเวลา 08.30 -16.30 น. เพื่อให้แขวงทางหลวงนครนายก ทำการติดตั้งคานสะพานลอย บริเวณ 1.หมู่บ้านการเคหะเอื้ออาทร 10/1 2.หมู่บ้านเคียงคลอง 1 3.หมู่บ้านเคียงคลอง 2 4.หม้อแปลงริมถนนรังสิต-นครนายก ปากทางคลอง 10

04 พ.ย. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 ต.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ กำหนดระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2565

28 ต.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เข็มแรก เมื่อวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2564 มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เข็มสอง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

18 ต.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 ก.ย. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ โครงการ November Series 2021

09 ก.ย. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ร่วมกับ รพ.สต. บึงสนั่น และ รพ.สต บึงน้ำรักษ์ ตรวจคัดกรอง Covid-19 ให้ผู้ค้าในเขตเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

13 ก.ค. 2564
ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.สนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เปิด บ้านสนั่นรักษ์ (Sananrak Community Isolation) เพื่อดูแลผู้ติดเชื่อโควิด -19 ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

สำนักงานเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

เลขที่ 888 หมู่ 2 ถนนรังสิต - นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12110
โทรศัพท์ : 0-2546-2191-2, แฟกซ์ : 0-2955-8060  E-mail : 
admin@sananrak.go.th
Powered By sananrak.go.th